Gazete Nasıl Yapılır?

tarafından
147
Gazete Nasıl Yapılır?

Gazete yapımına ilk olarak gazetenin içeriği oluşturularak başlanır. Makaleler oluşturulduktan sonra editör haberleri ve fotoğrafları seçer. Bu haberler gazetenin kendi çalışanlarından ve fotoğrafçısından gelir. Röportajcılar makalelerini haber odasında ki bilgisayara dosyalar. Aynı zamanda fotoğraflar da taranarak sisteme dâhil edilir. Her şey editörün parmaklarının ucundadır. Sergileme tamamlandıktan sonra sayfalar dört gruba ayrılır. Buna daireler denir.

Daha sonra her sayfa için baskı levhası hazırlanır. Levha orta kalınlıkta plastik kaplama bir tabakadır. Hazırlanan baskı levhaları, görüntüleyici denilen bir makinenin içindeki silindire gönderilir. Görüntüleyici levhayı tarar ve plastik kaplamanın içinde olan metin ve fotoğraf sertleşir. İşlem esnasında sertleşmeyen kısımlar, bir dizi kimyasal banyoya tâbi tutulur. Bir levhanın kimyasal banyo sürecinden geçmesi yaklaşık bir dakikayı bulur. Daha sonra makine levhanın her iki tarafına kayıt işareti koyar. İşçiler baskı makinesinde levhayı doğru yerleştirmek için, bu işaretleri rehber olarak kullanır.

Yerleştirme işlemi pres silindiri denilen bir makine ile yapılır. Pres silindiri yağlandıktan sonra levhalar yerleştirilir. Bu işlemin ardından gazete kağıtları büyük rulolar halinde getirilir. İşçiler getirilen gazete rulolarını, baskı makinelerine takarlar. Çift taraflı şerit bir ruloyu diğerine bağlayarak, aralıksız devam eden bir döngü sağlar. Dört farklı kısımdan oluşan baskı sürecinde her renk için rulolar farklı bir istasyona uğrar. Baskı makinesinin her bir şeridi dört sayfa basacak şekilde ayarlanır. Daha sonra kağıdın yarısı uzunlamasına kesilir. Kesme işlemi bir kez daha uygulanır ve enlemesine kesilir. Makine otomatik olarak sayfaları sıraya koyar ve dağıtım bölümüne gönderir.

Gazetenin Tarihsel Gelişimi

Eskiden insanlar sarayla ilgili haberleri tellallardan alırlardı. Resmi notlarsa halka açık yerlere postalanırdı. 1400’lü yılların sonunda ilk baskılı risale Almanya’da görüldü. İlk İngilizce gazete de 1622 yılında Londra’da basıldı. 1800 yıllarda gelişen baskı teknolojisi gazetenin fiyatını aşağı çekti, artık insanlar gazeteye kolayca ulaşır hale geldi.

Gazete Tipleri Nelerdir?

Gazeteler kullanım alanlarına ve içeriklerine göre gruplandırılır. Her konuda içerik üreten gazeteler olduğu gibi sadece bir alanda içerik üreten gazetelerde mevcuttur.

Gruplandırma yöntemlerinden bazıları şunlardır;

  • Yayınlandığı Saate Göre.
  • Seslendiği Kitleye Göre.
  • Satıldığı Alana Göre.
  • İçeriğine Göre.

Gazete İle Beraber Gelişme Gösteren Yazı Türleri Nelerdir?

Gazetenin yaygınlaşması birçok yazı türüne olumlu katkılar sağlamıştır. Gazeteden önce de varlığını sürdüren deneme, makale, fıkra, sohbet, eleştiri gibi yazı türleri, gazete ile yaygınlaşma imkânı bulmuş ve gelişme göstermiştir.

Kaynak: https://guvenilirbahis.vip/