Kritisizm ve Kant

tarafından
85
Kritisizm ve Kant

Felsefe alanında araştırma yapanların sıkça karşılaşacağı yaklaşımlardan biri Kritisizm akımıdır. Immanuel Kant tarafından kurulan akımın matematik, mantık ve felsefe dallarında birbirinden mühim çalışmaları bulunmaktadır.

Kritisizm Özellikleri

Özellikleri bakımından emprist ve rasyonalist akımların senzeti olarak kabul edilebilecek olan kritisizm us ve sonradan kazanılan deneyimleri bir araya getirir. Buna göre herkes kendi ödevlerini kendi aklıyla belirlemelidir ve insanlar doğru şeyler için zorlanmamalıdır. Bu görüş daha önceki akımların toplu bir reddi anlamına gelmektedir.

Felsefi yaklaşımların her biri kendi idealarını savunur ve farklı düşünce akımlarından etkilenilir. Kritiszm kendisinden önceki birçok akımın topluca reddedilmesi olarak kabul edilebilecek bir yaklaşımdır.

Bu idea temelde şunu savunur; “İnsanlar anlamaları gerekenleri kendi deneyimleri ve kendi akıllarıyla bulmalıdır” Dayatmalar ve zorlamalar doğru değildir.  Doğruya ulaşma yolunda hem akıl hem de deneyimler önemlidir.

Bilgide En Güvenilir Kaynak

Bilgi toplumların gelişmesi açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Temelde çalışmaktan arta kalan vakitlerimizi bilgilenerek değerlendirmemiz gerekir. Bunun içinse doğru bilgiyi doğru kaynaklardan elde etmek en etkili yöntem olarak kabul edilir.

https://barsidea.com/ birbirinden ilginç konuları okurlarına ulaştıran son derece güvenilir bir kaynak olarak ön plana çıkıyor. Hangi bilgiye ne zaman ihtiyacımız olacağını bilemeyiz, bu sebeple bu gibi başarılı kaynak siteleri yakından takip etmek yararlı olacaktır.