Pellet Aktif Karbonun En Çok Kullanıldığı Sektörler

tarafından
101
Pellet Aktif Karbonun En Çok Kullanıldığı Sektörler

Pellet Aktif Karbon ‘un en çok kullanıldığı sektörler su şartlandırma sektörü, içme suyu arıtma, atık su arıtma, kondensat yağsızlaştırma, klor giderimi, yer altı kaynak suyu iyileştirme, gaz hava arıtma, soğuk depolama ve boya kabinleri gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Düşük toz içeriğine sahip olmaları, filtrede düşük basınç kaybı yaratmaları ve yüksek mekanik dayanımlarından ötürü gaz fazı uygulamaları için en ideal karbonlardır. Yüzey ya da yer altı kaynak sularının saflaştırılması işlemi genellikle aktif karbon kullanımını gerektirir.

Bu uygulama alanı için ham sudaki kötü koku ve tat giderimi amacıyla granül (GAC) ya da toz (PAC) formda aktif karbon kullanılmaktadır. Mineral su endüstrisi ile bira ve meşrubat üretiminde kullanılan yüksek saflıkta suyun saflaştırılması işleminin son aşamasında ve klorsuzlaştırma işleminde granül aktif karbon kullanılmaktadır.

Atık su arıtmada, endüstri atık suyundan boya, yüzey aktif madde, hidrokarbonlar vb. kirletenlerin ayrıştırılması işleminde son aşamada aktif karbon kullanılır. Bu tarz uygulama alanları için aktif karbon genellikle toz formda, biyodegradasyon süreci ile birlikte kullanılır.

Karbon, havalandırma tankına dozlandığı zaman yüzeydeki köpük oluşumunda gözle görülür biçimde azalma gözlemlenmektedir.

Deterjan ve diğer organik maddeler hızlı bir şekilde aktif karbonun yüzeyine adsorblanır. Bununla birlikte granül aktif karbon, içme suyu arıtma ve klorsuzlaştırma işlemlerinde, atık su arıtma tesislerinde filtre tanklarında da kullanılmaktadır. Granül aktif karbon ayrıca suda çözünmüş biyolojik olarak parçalanamayan organik maddelerin giderilmesi için de oldukça uygundur.

Toz Aktif Karbon Çok Yaygın Bir Şekilde Kullanılıyor Mu?

Toz aktif karbonlar çok düşük tanecik boyutuna sahiptirler. Tanecik boyutları 80-325 arasındadır. Yüzey alanı granül aktif karbona göre geniş ve difüzyon hızı ise düşüktür. Genellikle yaygın olarak kokonat kabuğu, kömür ve odundan üretilmektedir. Kullanımı oldukça kolay olan toz aktif karbonlar çözeltiye eklenip, karışıtırılır ve filitrasyon ile ayrılır.

Ülkemizde aktif karbon kullanımı gerek endüstriyel uygulamalarda gerekse günlük yaşamda sık sık karşımıza çıkmasına rağmen endüstriyel anlamda aktif karbon üretimi gerçekleştiren bir tesis mevcut değildir. Bu nedenle aktif karbon çeşitli ticari isimlerle ithal edilerek kullanıma sunulmaktadır.

Ancak aktif karbon üretimi ve kullanımıyla ilgili alanlarda birçok araştırma ve geliştirme çalışması mevcuttur çünkü ülkemiz aktif karbon üretiminde hammadde olarak kullanılabilecek birçok kaynağa sahiptir. Bu kaynaklar arasında karbon içeriği yüksek, rezervi bol linyit, biyokütle (odun talaşı, çeşitli meyve çekirdekleri ve kabukları vb.) ve endüstri atıkları yer almaktadır.

Su Arıtımı, Şehir Atık Su Arıtımı, Elektronik Fabrika Su Arıtımı, İçecek ve Yiyecek Endüstri, İlaç Sektörü, Koku Giderici gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Odun Bazlı Aktif Karbon İçin Lapis Kimya

Aktif karbon kok kömürü (Kömür Bazlı Aktif Karbon), odun (Odun Bazlı Aktif Karbon), hindistan cevizi kabuğu (Kokonat Bazlı Aktif Karbon) gibi karbonlu malzemelerden, buhar ya da kimyasal aktivasyon yöntemleri üretilir.

Renk ve koku yapan bileşikleri tutması ve yakalaması için, ısı ve rutubet etkisine maruz bırakılan, siyah renkli organik bir maddedir. Odun bazlı aktif karbon için Lapis Kimya’ya başvurabilir ve danışabilirsiniz.