Yazıcılar Nasıl Çalışır?

tarafından
199
Yazıcılar Nasıl Çalışır?

Teknolojinin bu denli ilerlediği günümüz dünyasında birçok esrarengiz cihaz yer alıyor. Görevleri çeşitli olan bu cihazlardan birisi de yazıcılardır. Temelde iki çeşit olan yazıcılar; mürekkep püskürtmeli yazıcı ve lazer yazıcılar olsa da birçok alt kategoriye ayırmak da mümkün.

Yazıcıların Genel Çalışma Prensibi

Bakıldığında çok karmaşık görünseler de aslında çalışma prensipleri basittir. Kısaca tanımlamak gerekirse ana amaçları dijital görsel ya da metinleri fiziksel birer kopya haline getirmek. Buradaki öncelik bizim anlayabileceğimiz dildeki ya da boyuttaki içerikleri bir yazılım kullanarak makinanın anlayabileceği dile çevirmek. Bu içerik yazıcının anlayabileceği dile çevrildikten sonra yapılması gereken tek şey bu içeriğin inanılmaz küçük noktalar kullanarak kâğıda aktarmaktır. Yazıcı çeşitliliğini oluşturan faktör ise bu küçük noktaların kâğıt üzerine nasıl aktarıldığı.

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

1980’lerde tanıtılan bu yazıcılar gittikçe popüler hale gelmişlerdir. Günümüzde neredeyse her evde/ofiste birer tane bulunuyorlar. Kopyası yazdırılacak içerik yazıcı diline çevrildikten sonra her bir küçük mürekkep damlasının bırakılacağı yer belli olmuş oluyor. Yazdırma işlemi başladıktan sonra kâğıt aşağı doğru çekiliyor ve aynı anda bir raylı sistem yardımıyla yazma kafası ona dik bir şekilde hareketini sürdürüyor.

Böylelikle 2 boyutlu kâğıt üzerinde her yere erişim imkânı sağlanmış oluyor. Kartuş adını verdiğimiz mürekkep kutuları yazma kafasında bulunuyor. Genellikle bir adet siyah kartuş ve bir adet renkli kartuş içeriyorlar.

Yazıcı istenilen noktalara doğru zaman küçük mürekkep damlalarını bir ısıtıcı yardımı ile damlatıyor. Isıtıcının içinde oluşan basınç istenilen küçük miktarda mürekkebin damlatılmasını sağlıyor. Damlatılan mürekkepler çok küçük olmasına karşın çıplak gözle bakıldığında bir ayrım görülmez.

Lazer Yazıcılar

Çalışma prensibi mürekkep püskürtmeli yazıcılar gibi olsa da içeriği kâğıda aktarma biçimleri farklıdır. Yazıcının dilinde belleğine aktardığımız içeriğin görüntüsü bir lazer tabancası sayesinde “drum” diye isimlendirilen bir tambur üzerine aktarılır. Alüminyumdan oluşan bu tambur başka bir silindir yardımı ile pozitif elektrik yüküyle yüklenir.

Lazer ışığı yardımıyla istenilen içeriğin görüntüsü tambur üzerine negatif elektrik yükü olarak işaretlenir. Dönüyor olan tambur ve üzerindeki negatif yükler toner kutusunun altından geçerler. Toner kutusu pozitif ve tambur üzerindeki istenilen içerik negatif yüklü olduğundan dolayı toner kutusundaki toner, tamburun negatif yükleri üzerine yapışır.

Böylelikle elektrostatik etkilerden dolayı istenilen içeriğin ayna görüntüsü toner kaplı olarak tamburun üzerinde geçmiş olur. Bu sırada ısıtıcı ve baskı silindirleri arasından geçen kâğıt, erimiş tonerle kalıcı olarak kaplanır. Erime işlemi sırasında anlık olarak sıcaklık 200°C civarındadır. Bu işlem sırasında dönmekte olan tambur, başka bir silindir yardımıyla elektrostatik olarak nötr hale gelir ve bir diğer baskı için tekrar hazır olmuş olur.