… Gündür Beraberiz eklentisi yapımı!

tarafından
183
… Gündür Beraberiz eklentisi yapımı!

Merhabalar siteminde en üstünde yer alan … gündür mutlu huzurlu beraberiz ibaresinin kodlarını paylaşıyorum sizde sitenizde kullanabilirsiniz bende usluer’den görmüştüm güzel bir kodlama ben sevgilim ilişki yıllarımızı baz aldım farklı amaçlar içinde kullanabilirsiniz header’da footer’da günleri geri saymak için kullanabilirsiniz baş tarafa koyduğum kalp resmini dilerseniz farklı bir resimle değiştirebilirsiniz. Margin-top, margin-right değerleri ile oynayarak kodu uyguladığınız bölgeye oturtabilirisiniz. herkes’e kolay gelsin.

[html]

<html>
<head><style type="text/css">#kalp{float:left; margin-top:11px; margin-right:-5px; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow:#FFFFFF 0 1px 0;}</style></head>
<body>
<div id="tam">
<div id="kalp"><img src="http://www.usluer.net/wp-content/themes/usluer3/images/kalp.png" width="15px"/></div><div id="table"><table style="font-size:15px; font-family:arial;" cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" style="width: 413px; height: 54px;"> <tbody> <tr> <td><script language="JavaScript1.2">

function setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
//////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
//This date should be less than today
setcountup(2010,6,13)
//STEP 2: Configure text to be attached to count up
var displaymessage=" Mutlu Huzurlu birlikteyiz "
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
var countupwidth=’95%’
var countupheight=’20px’ //applicable only in NS4
var countupbgcolor=’alt1′
var opentags='<span class="italic bold">’
var closetags='</span>’
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=”
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write(‘<span id="countupie" style="width:’+countupwidth+’; background-color:’+countupbgcolor+’"></span>’)
window.onload=start_countup

function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ "gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir birlikteyiz. "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " Gündür, "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script></td> </tr> </tbody> </table></div></div>
</body>
<html>

[/html]