Masal Oku | Kısa Masallar ve Kısa Çocuk Hikayeleri

tarafından
99
Masal Oku | Kısa Masallar ve Kısa Çocuk Hikayeleri

Masallar her çağda, her toplumda eğitici bir araç olarak kullanılagelmiştir. Masal anlatıcılığı yoluyla çocuklara yaşamın öğretilmesi temel alınmıştır. Çocuklara anlatılmak istenen her olay bir başka çehreye bürünülerek, iki zıt hayvanın temel özellikleri üzerinden ya da doğaüstü olaylar gibi fantastik olaylar içermiştir. İnsanoğlu, hayattan beklentilerini, karşılaştığı olaylar karşısında getireceği çözümleri masallardaki olaylara ve masal kahramanlarına yükleyerek anlatmış ve asırlar boyu, bu yolla gelecek nesilleri yaşamın zorluklarına karşı eğitmeye çalışmıştır.

Masallar aktarılırken oluşan gizemli hava, serüvenli fantastik olaylar, iyiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün galip gelmesi, kötülüğün kaybetmesi çocukların ilgisini pekiştirmektedir. Masallar çocukların iç dünyasında yeni bir bakış açısı kazandırır. Bir hayaldir masal aslında, masalı bu kadar ilgi çekici kılan bu olağanüstülükler ve hayalî unsurlardır

Masallar aynı zamanda değerler eğitimi için de önemli bir unsurdur. Bir çocuğun sahip olması gereken değerleri ve kültürü masal okuma sürecinde kazanması açısında masalların çocuğa büyük katkısı olacaktır. Masallarda ele alınan konular, bir bakıma çocuğun iç sorunlarına, gerilimlerine gönderme yaparken dolaylı bir yoldan çocuğun
Hayal dünyasına girer. Bu açıdan çocuk bilincine varmadan kendini masalda bulur.

İnternet üzerinden çok güzel masalların yer aldığı bir masal sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Türk kültürünün önemli yapı taşı olan Türk masalları ve Dünya klasik masalları başta olmak üzere birçok eğitici masal yer almaktadır. Türkiye’nin çocuk masalları sitesi https://www.masaloku.net